Op 7 februari 1949 werd te Antwerpen na onderlinge contacten tussen de geestelijke leider, enkele enthousiaste medewerkers uit de schipperij, oud-leden der jeugdvereniging, gewezen schippers e.a. de Schippersgilde “St. Jozef” opgericht. De vereniging telde op dit ogenblik 30 leden. Kende een enorme groei en telt nu 500 leden. Het   schippersbedrijf   is   vooral   een   gezinsbedrijf   waar   man   en   vrouw   op   elkaar   zijn   aangewezen   om   het   schip   uit   te   baten,   te   varen   en   te   besturen.   De   nauwe   samenwerking tussen man en vrouw in deze gezinsbedrijven kan ook in de stand regels van de gilde worden teruggevonden. Zo   zullen   de   leden   van   het   bestuur   een   man   als   voorzitter   kiezen   en   zal   de   plaats   van   ondervoorzitter   voorbehouden   worden   aan   een   vrouw   eveneens   deel   uitmakend   van   het bestuur en door het bestuur gekozen. Men treft leden van verschillende verenigingen veelal samen bij feestelijkheden, uitstappen, danspartijen, St. Niklaasfeesten voor de allerkleinsten. Tijdens het teerfeest worden de leden met 10 jaar, 25 jaar, 40 jaar en 50 jaar onafgebroken lidmaatschap in de bloemen gezet. De samenwerking van verschillende groepen is voorbeeldig en gezellig. Op   10   maart   1999,   het   50-jarig   bestaan   van   de   gilde,   heeft   Zijne   Majesteit   de   Koning   ons   gemachtigd   de   titel     “Koninklijk”   te   mogen   voeren.   De   Koninklijke   Schippersgilde   heeft ook haar embleem “De Standaard” en een gildevlag. Elke   derde   zondag   van   de   maand   komen   de   varenden   en   oud-varenden   bijeen   en   dan   worden   er   nieuwtjes   uit   de   schipperswereld   uitgewisseld.   De   gilde   organiseert   in   de maand januari “Jonger dan ge denkt”, in maart St.Jozeffeest, in september het teerfeest. De vereniging heeft ook dagreizen en andere uitstappen op het programma. De gilde gaat regelmatig naar toneelvoorstellingen en shows. In één woord “voor ieder wat wils”. De initiatieven zijn er op gericht om het contact tussen de varenden en oud-varenden in stand te houden en te bevorderen.
Op 7 februari 1949 werd te Antwerpen na onderlinge contacten tussen de geestelijke leider, enkele enthousiaste medewerkers uit de schipperij, oud-leden der jeugdvereniging, gewezen schippers e.a. de Schippersgilde “St. Jozef” opgericht. De vereniging telde op dit ogenblik 30 leden. Kende een enorme groei en telt nu 500 leden. Het   schippersbedrijf   is   vooral   een   gezinsbedrijf   waar   man   en   vrouw   op   elkaar   zijn   aangewezen   om   het   schip   uit   te   baten,   te   varen   en   te   besturen.   De   nauwe   samenwerking tussen man en vrouw in deze gezinsbedrijven kan ook in de stand regels van de gilde worden teruggevonden. Zo   zullen   de   leden   van   het   bestuur   een   man   als   voorzitter   kiezen   en   zal   de   plaats   van   ondervoorzitter   voorbehouden   worden   aan   een   vrouw   eveneens   deel   uitmakend   van   het bestuur en door het bestuur gekozen. Men treft leden van verschillende verenigingen veelal samen bij feestelijkheden, uitstappen, danspartijen, St. Niklaasfeesten voor de allerkleinsten. Tijdens het teerfeest worden de leden met 10 jaar, 25 jaar, 40 jaar en 50 jaar onafgebroken lidmaatschap in de bloemen gezet. De samenwerking van verschillende groepen is voorbeeldig en gezellig. Op   10   maart   1999,   het   50-jarig   bestaan   van   de   gilde,   heeft   Zijne   Majesteit   de   Koning   ons   gemachtigd   de   titel     “Koninklijk”   te   mogen   voeren.   De   Koninklijke   Schippersgilde   heeft ook haar embleem “De Standaard” en een gildevlag. Elke   derde   zondag   van   de   maand   komen   de   varenden   en   oud-varenden   bijeen   en   dan   worden   er   nieuwtjes   uit   de   schipperswereld   uitgewisseld.   De   gilde   organiseert   in   de maand januari “Jonger dan ge denkt”, in maart St.Jozeffeest, in september het teerfeest. De vereniging heeft ook dagreizen en andere uitstappen op het programma. De gilde gaat regelmatig naar toneelvoorstellingen en shows. In één woord “voor ieder wat wils”. De initiatieven zijn er op gericht om het contact tussen de varenden en oud-varenden in stand te houden en te bevorderen.
Kon. Schippersgide St. Jozef
KONINKLIJKE SCHIPPERSGILDE ST. JOZEF
Historiek
Op 7 februari 1949 werd te Antwerpen na onderlinge contacten tussen de geestelijke leider, enkele enthousiaste medewerkers uit de schipperij, oud-leden der jeugdvereniging, gewezen schippers e.a. de Schippersgilde “St. Jozef” opgericht. De vereniging telde op dit ogenblik 30 leden. Kende een enorme groei en telt nu 500 leden. Het   schippersbedrijf   is   vooral   een   gezinsbedrijf   waar   man   en   vrouw   op   elkaar   zijn aangewezen    om    het    schip    uit    te    baten,    te    varen    en    te    besturen.    De    nauwe samenwerking   tussen   man   en   vrouw   in   deze   gezinsbedrijven   kan   ook   in   de   stand regels van de gilde worden teruggevonden. Zo   zullen   de   leden   van   het   bestuur   een   man   als   voorzitter   kiezen   en   zal   de   plaats   van ondervoorzitter   voorbehouden   worden   aan   een   vrouw   eveneens   deel   uitmakend   van het bestuur en door het bestuur gekozen. Men    treft    leden    van    verschillende    verenigingen    veelal    samen    bij    feestelijkheden, uitstappen, danspartijen, St. Niklaasfeesten voor de allerkleinsten. Tijdens   het   teerfeest   worden   de   leden   met   10   jaar,   25   jaar,   40   jaar   en   50   jaar onafgebroken lidmaatschap in de bloemen gezet. De samenwerking van verschillende groepen is voorbeeldig en gezellig. Op   10   maart   1999,   het   50-jarig   bestaan   van   de   gilde,   heeft   Zijne   Majesteit   de   Koning ons   gemachtigd   de   titel     “Koninklijk”   te   mogen   voeren.   De   Koninklijke   Schippersgilde heeft ook haar embleem “De Standaard” en een gildevlag. Elke   derde   zondag   van   de   maand   komen   de   varenden   en   oud-varenden   bijeen   en dan   worden   er   nieuwtjes   uit   de   schipperswereld   uitgewisseld.   De   gilde   organiseert   in de   maand   januari   “Jonger   dan   ge   denkt”,   in   maart   St.Jozeffeest,   in   september   het teerfeest. De   vereniging   heeft   ook   dagreizen   en   andere   uitstappen   op   het   programma.   De   gilde gaat regelmatig naar toneelvoorstellingen en shows. In   één   woord   “voor   ieder   wat   wils”.   De   initiatieven   zijn   er   op   gericht   om   het   contact tussen de varenden en oud-varenden in stand te houden en te bevorderen.
Kon. Schippersgide St. Jozef
KONINKLIJKE SCHIPPERSGILDE ST. JOZEF
Historiek